5 phần của hợp đồng bảo hiểm là gì?

Các tài liệu về hợp đồng bảo hiểm chứa đựng những điểm mấu chốt trong hợp đồng bảo hiểm của bạn. Chúng trình bày các...

Các loại bảo hiểm bạn cần là gì?

Bảo hiểm mang lại sự an tâm trước những điều bất ngờ. Bạn có thể tìm thấy một chính sách bao gồm hầu hết mọi...

Báo giá bảo hiểm nhà là gì?

Báo giá bảo hiểm nhà là một ước tính về giá bạn sẽ phải trả cho chính sách dành cho chủ nhà. Các công ty...

Bồi thường thiệt hại là gì?

Các khoản bồi thường thiệt hại là phần tiền được cấp cho nguyên đơn nhằm mục đích bồi thường cho họ về bất kỳ tổn...

Bảo hiểm tai nạn là gì?

Bảo hiểm tai nạn chi trả quyền lợi nếu bạn bị thương hoặc chết trong một tai nạn. Loại bảo hiểm này thường không chi...

Người thụ hưởng là gì?

Người thụ hưởng là (các) cá nhân hoặc tổ chức mà bạn chỉ định để nhận tài sản sau khi bạn qua đời. Nếu bạn...

Bảo hiểm khấu trừ là gì?

Khoản khấu trừ bảo hiểm là số tiền bạn sẽ trả trên một yêu cầu bảo hiểm trước khi bảo hiểm bắt đầu có...

Bảo hiểm phát hành là gì?

Bảo hiểm phát hành là cách một công ty bảo hiểm đánh giá rủi ro của nó. Nó giúp một công ty bảo hiểm...

Trường hợp tự tử có được bảo hiểm nhân thọ bồi thường không?

“Trường hợp tự tử có được bảo hiểm nhân thọ bồi thường không?” vấn đề này chắc rất nhiều người quan tâm khi tham...

Khái niệm Rider trong bảo hiểm

Rider - Điều khoản bổ sung trong bảo hiểm. Điều khoản này nhằm bổ sung những lợi ích hoặc sửa đổi trong chính sách...

Latest news

- Advertisement -spot_img