Chứng khoán thế chấp là gì?

Chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp (MBS) là trái phiếu được đảm bảo bằng các khoản thế chấp. Định nghĩa và ví dụ về chứng...

Nhà đầu tư tổ chức so với nhà đầu tư bán lẻ: Sự khác biệt là gì?

Đầu tư thu hút nhiều loại nhà đầu tư khác nhau vì những lý do khác nhau. Hai loại nhà đầu tư chính là nhà...

Vốn hóa thị trường, tại sao nó quan trọng

Giá trị vốn hóa thị trường là tổng giá trị thị trường của một công ty. Nó được đo bằng giá cổ phiếu nhân với...

Cổ đông là gì?

Cổ đông là những người, tổ chức và thậm chí các công ty khác sở hữu cổ phần trong một công ty và do...

Qũy tương hỗ cổ phiếu tăng trưởng là gì?

Quỹ tương hỗ chứng khoán tăng trưởng là quỹ tập trung vào các công ty tăng trưởng. Đây thường là những công ty trẻ đang...

Tách cổ phiếu là gì?

Chia tách cổ phiếu xảy ra khi một công ty tăng số lượng cổ phiếu của mình để tăng tính thanh khoản của cổ...

Đầu tư cổ tức là gì?

Đầu tư cổ tức là một phương pháp mua cổ phiếu trả cổ tức, để nhận được nguồn thu nhập thường xuyên từ các...

S&P 500 và cách thức hoạt động

S&P 500 là chỉ số thị trường chứng khoán theo dõi cổ phiếu của 500 công ty vốn hóa lớn của Hoa Kỳ. Nó thể...

Hiểu về chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA)

Chỉ số trung bình Công nghiệp Dow Jones (DJIA) có lẽ là chỉ số thị trường chứng khoán được theo dõi rộng rãi nhất...

Cách sử dụng mô hình dòng tiền chiết khấu để định giá cổ phiếu

Trước khi đầu tư vào một công ty, bạn cần xem xét một vài yếu tố quan trọng. Nhiều mô hình tồn tại để đánh...

Latest news

- Advertisement -spot_img