NFT là gì? Tại sao NFT lại quan trọng?

1. NFT là gì? NFT hay tài sản không thể thay thế là một đơn vị dữ liệu duy nhất và không thể hoán...

Toàn diện về khái niệm số hoá quyền sở hữu, “tokenization”

Khái niệm số hóa quyền sở hữu, trong một quá trình được gọi là tokenization là chủ đề nóng mới nhất đang quét qua...

Play-to-earn – chơi game hay kiếm tiền

Chơi game để kiếm tiền, nghe có vẻ bất hợp lí nhỉ ? Nhưng không bạn ơi, đó là một chuyện rất bình thường...

Latest news

- Advertisement -spot_img