spot_img

Lãi kép là một khái niệm cần thiết để hiểu khi quản lý tài chính của bạn. Nó có thể giúp bạn kiếm được lợi tức cao hơn từ các khoản tiết kiệm và đầu tư của mình, nhưng nó cũng có thể chống lại bạn khi bạn đang trả lãi cho một khoản vay.

Tìm hiểu cách thức hoạt động của hệ thống kép lãi suất, cách nó được tính toán và cách thức sử dụng khái niệm nhưng đơn giản để tối đa hóa các đầu tư của bạn.

Định nghĩa lãi kép

Hãy nghĩ về lãi kép giống như những gì sẽ xảy ra khi “hiệu ứng quả cầu tuyết” xảy ra. Một quả cầu tuyết bắt đầu nhỏ, nhưng tuyết được thêm vào càng nhiều, nó càng lớn. Khi phát triển, nó trở nên lớn hơn với tốc độ nhanh hơn.

Lãi kép là lãi thu được từ gốc ban đầu cộng với lãi tích lũy. Bạn không chỉ kiếm được tiền lãi từ khoản tiền gửi ban đầu của mình, mà bạn còn đang kiếm được tiền lãi từ tiền lãi.

Lãi kép hoạt động như thế nào

Để hiểu lãi suất kép, hãy bắt đầu với khái niệm lãi suất đơn giản: Bạn gửi tiền và ngân hàng trả cho bạn lãi suất trên khoản tiền gửi của bạn.

Ví dụ, nếu bạn kiếm được 5% lãi suất hàng năm, thì khoản tiền gửi 100 đô la sẽ giúp bạn kiếm được 5 đô la sau một năm. Điều gì xảy ra vào năm sau? Đó là lúc mà lãi kép xuất hiện. Bạn sẽ kiếm được lãi suất cho khoản tiền gửi ban đầu của mình và bạn sẽ kiếm được lãi suất trên số tiền lãi mà bạn vừa kiếm được.

Số tiền lãi mà bạn kiếm được trong năm thứ hai sẽ nhiều hơn năm trước, bởi vì số dư tài khoản của bạn bây giờ là 105 đô la, không phải 100 đô la.Trên đây là một ví dụ về lãi gộp hàng năm. Tại nhiều ngân hàng, bao gồm cả ngân hàng trực tuyến, lãi suất cộng dồn hàng ngày và được cộng vào tài khoản của bạn hàng tháng, do đó, quá trình này thậm chí còn diễn ra nhanh chóng hơn.

Tất nhiên, nếu bạn đang vay tiền, lãi kép sẽ chống lại bạn và thay vào đó có lợi cho người cho vay của bạn. Bạn trả lãi cho số tiền bạn đã vay. Tháng sau, nếu bạn chưa trả hết số tiền bạn nợ, bạn sẽ phải trả lãi trên số tiền bạn đã vay cộng với lãi suất bạn đã tích lũy.

Công thức lãi kép

Bạn có thể tính lãi kép theo một số cách. Tự học cách thực hiện có thể cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc có giá trị về cách bạn có thể đạt được mục tiêu tiết kiệm trong khi vẫn giữ kỳ vọng thực tế. Bất cứ khi nào bạn chạy các phép tính, hãy kiểm tra một vài tình huống “điều gì xảy ra nếu” sử dụng các con số khác nhau và xem điều gì sẽ xảy ra nếu bạn tiết kiệm thêm một chút hoặc kiếm lãi trong một vài năm nữa.

Một số người thích xem các con số chi tiết hơn bằng cách tự thực hiện các phép tính. Bạn có thể sử dụng máy tính tài chính có chức năng lưu trữ công thức hoặc máy tính thông thường có phím để tính số mũ.

A: Số tiền bạn sẽ có.

P: Khoản tiền gửi ban đầu của bạn, được gọi là tiền gốc.

r: lãi suất hàng năm, được viết dưới dạng thập phân.

n: số kỳ tính lãi kép mỗi năm (ví dụ: hàng tháng là 12 và hàng tuần là 52).

t: khoảng thời gian (tính bằng năm) mà tiền của bạn hợp thành.

Ví dụ

Bạn có 1.000 đô la kiếm được 5% cộng lại hàng tháng. Bạn sẽ có bao nhiêu sau 15 năm?

A = P (1 + [r / n]) ^ nt

A = 1000 (1 + [0,05 / 12]) ^ (12 * 15)

A = 1000 (1,0041666 …) ^ (180)

A = 1000 (2.113703)

A = 2113,70

Sau 15 năm, bạn sẽ có khoảng 2.114 đô la. Số cuối cùng của bạn có thể thay đổi một chút do làm tròn. Trong số đó, 1.000 đô la đại diện cho khoản tiền gửi ban đầu của bạn, trong khi 1.114 đô la còn lại là tiền lãi.

Một bảng tính mẫu trên Google Documents cho thấy cách hoạt động của nó. Ngoài ra còn có một bản sao có thể tải xuống để sử dụng với các số của bạn.

Nguồn: The balance
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Stay Connected

Must Read

- Advertisement -spot_img

Related News

- Advertisement -spot_img