Phái sinh là gì? Đặc điểm của hợp đồng phái sinh hàng hoá

Phái sinh là gì?

Phái sinh là một công cụ mà giá trị của nó phụ thuộc vào giá trị của một loại hàng hóa khác (được gọi là tài sản cơ sở). Các tài sản cơ sở của phái sinh có thể là cổ phiếu, trái phiếu, tỷ giá hối đoái, lãi suất, đặc điểm tín dụng, chỉ số, hàng hoá và có thể là các công cụ phái sinh khác.

Các loại phái sinh hàng hoá

  • Phân loại theo tài sản cơ sở: gồm phái sinh tài chính và phái sinh hàng hoá.
  • Phân loại theo sản phẩm hợp đồng: gồm hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn và hợp đồng hoán đổi.
  • Phân loại theo thị trường: gồm phái sinh trên thị trường OTC và trên thị trường niêm yết.
hợp đồng tương lai

Đặc điểm hợp đồng phái sinh hàng hóa

Tổng quan

Đối với mỗi hợp đồng tương lai hàng hoá được giao dịch trên Sàn giao dịch hàng hoá, sẽ được Sàn Giao dịch công bố chi tiết về bản đặc tả hợp đồng. Bản đặc tả hợp đồng (Specification Contract) cho ta thấy được những nội dung quan trọng nhất của một bản hợp đồng, mà các nhà đầu tư cần phải quan tâm. Trong đó, có 4 điểm đặc trưng của loại hợp đồng tương lai là: 

  • Số lượng hàng hóa
  • Tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa
  • Xác định ngày giao nhận thực tế hàng hóa trong tương lai
  • Xác định địa điểm giao nhận hàng hóa trong tương lai.
các loại hàng hoá

Nội dung

Ngoài ra, đặc tả hợp đồng còn nêu chi tiết nội dung về sản phẩm được giao dịch như: ký hiệu sản phẩm, bước giá, giờ giao dịch, biên độ giá trong ngày, những thông báo về ngày giao dịch đầu tiên, ngày giao dịch cuối cùng… Đó là những thông tin rất quan trọng đối với những nhà đầu tư thực hiện giao dịch sản phẩm hợp đồng tương lai. Các chi tiết kỹ thuật của hợp đồng là giống nhau đối với tất cả người tham gia. 

Đặc điểm của hợp đồng tương lai cho phép người mua hoặc người bán dễ dàng, chuyển quyền sở hữu của hợp đồng sang một bên khác thông qua Sàn Giao dịch Hàng hóa.

Giá của hợp đồng

Với việc chuẩn hóa chi tiết kỹ thuật của hợp đồng, biến động duy nhất là giá cả của hợp đồng tương lai khi được giao dịch trên sàn giao dịch. Giá của hợp đồng sẽ được quyết định bởi thị trường, cụ thể là cung và cầu của hàng hóa đó trong tương lai. Việc giao dịch tập trung cũng đảm bảo rằng hợp đồng sẽ được tôn trọng, loại bỏ rủi ro đối tác.

Giá của hợp đồng sẽ được quyết định bởi thị trường, cụ thể là cung và cầu của hàng hóa đó trong tương lai. Việc giao dịch tập trung cũng đảm bảo rằng hợp đồng sẽ được tôn trọng, loại bỏ rủi ro đối tác.

Điều này có nghĩa là khi một hợp đồng tương lai được mua hoặc bán. Sở Giao dịch trở thành người mua cho mọi người bán và người bán cho mọi người mua. Điều này làm giảm đáng kể rủi ro tín dụng, liên quan đến việc không mua được một người mua hoặc người bán duy nhất.

Stay Connected

Must Read

- Advertisement -

Related News