spot_img

Tìm hiểu chế độ Bảo hiểm thai sản 2021

Bảo hiểm thai sản là một trong những loại bảo hiểm quan trọng bảo vệ quyền lợi của phụ nữ khi sinh con. Cùng Finshare tìm hiểu về bảo hiểm thải sản nhé!

Đối tượng được hưởng bảo hiểm thai sản

Người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản khi thuộc một trong các đối tượng dưới đây:

 • Lao động nữ sinh con;
 • Lao động nữ mang thai;
 • Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
 • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
 • Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con;
 • Người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
 • Người lao động nữ đặt vòng tránh thai.

Điều kiện hưởng bảo hiểm thai sản

Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi đối với:

 • Lao động nữ sinh con;
 • Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
 • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ.

Đóng bảo hiểm thai sản từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước sinh, người lao động nữ sẽ nghỉ việc hưởng thai sản theo chỉ định của cơ sở Khám chữa bệnh có thẩm quyền.

Lưu ý: Lao động nữ có đủ một trong hai điều kiện trên nhưng chấm dứt Hợp đồng lao động hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi vẫn hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi được tính như thế nào?

Sinh con hoặc nhận con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng nhận con nuôi hoặc sinh con không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi.

Trường hợp sinh con hoặc nhận con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi hoặc sinh con.

Điều kiện để người lao động nam hưởng trợ cấp bảo hiểm thai sản

 • Đối với trường hợp chỉ có người cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha cần phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con.
 • Đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ cần phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con.

Hưởng chế độ thai sản trong trường hợp mang thai đôi

Theo quy định cũ quy định tại Khoản 3, Điều 10, Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về chế độ thai sản thì:

“Trường hợp lao động nữ mang thai đôi trở lên mà khi sinh nếu có thai bị chết hoặc chết lưu thì chế độ thai sản được giải quyết đối với con còn sống. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con của lao động nữ được tính theo số con được sinh ra, bao gồm cả con bị chết hoặc chết lưu.”

Tuy nhiên, từ 1/9/2021 đã được sửa đổi như sau: 

“Trường hợp lao động nữ mang thai đôi trở lên mà khi sinh nếu có con bị chết hoặc chết lưu thì thời gian hưởng, trợ cấp thai sản khi sinh con và trợ cấp một lần khi sinh con được tính theo số con được sinh ra, bao gồm cả con bị chết hoặc chết lưu.”

Như vậy, theo quy định mới đối với trường hợp mang thai đôi trở lên ngoài ngày nghỉ còn được hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con và trợ cấp một lần khi sinh con. Các khoản trợ cấp này được tính theo được tính theo số con được sinh ra, bao gồm cả con bị chết hoặc chết lưu.

Hồ sơ để hưởng chế độ thai sản

Theo Khoản 1, Điều 101, Luật bảo hiểm xã hội 2014, hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm thai sản bao gồm:

 • Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;
 • Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;
 • Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại Khoản 3, Điều 31 của Luật bảo hiểm xã hội;
 • Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;
 • Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh.

Quy trình, thủ tục nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thải sản

Bước 1: Nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thai sản

 • Trường hợp thôi việc trước khi sinh hoặc nhận con nuôi thì người lao động sẽ nộp hồ sơ và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan BHXH.
 • Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm thai sản đúng với trường hợp của mình cho người sử dụng lao động.

Bước 2: Người lao động chờ xét duyệt

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ tổng hợp theo quy định nộp lên cơ quan BHXH.

Thời gian chờ xét duyệt giải quyết và chi trả cho người lao động từ cơ quan bảo hiểm xã hội:

 • 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động thôi việc trước khi sinh, nhận con nuôi.
 • 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động.

Bước 3. Nhận chi trả từ cơ quan bảo hiểm xã hội

 • Sau khi nhận được thông báo chi trả, người lao động sẽ nhận chi trả từ cơ quan bảo hiểm xã hội, thời gian nhận tối đa không quá 20 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản.
 • Trong thời gian chờ giải quyết (tối đa trong vòng 20 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ) người lao động sẽ nhận được thông báo chi trả của cơ quan BHXH. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Stay Connected

Must Read

- Advertisement -spot_img

Related News

- Advertisement -spot_img