Tổng thu nhập (gross income) là gì?

Tổng thu nhập (gross income) là số tiền bạn kiếm được trước khi trừ thuế hoặc các khoản khấu trừ khác.Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về tổng thu nhập và cách hoạt động của nó.

Thu nhập gộp (gross income) là gì?

Thu nhập gộp là số tiền bạn kiếm được, thường là trong bảng lương, trước khi trừ thuế thu nhập cá nhân và các khoản khấu trừ khác.

Thu nhập gộp hoạt động như thế nào?

Nếu bạn được trả lương, đó là tổng thu nhập của bạn. Tiền thưởng cũng được tính là tổng thu nhập. Nếu bạn là người làm việc theo giờ, tổng thu nhập trên bảng lương là tiền lương theo giờ của bạn nhân với số giờ làm việc.

Giả sử tổng tiền lương của bạn trong một tuần là 2 triệu đồng. Tuy nhiên, bạn chỉ mang về nhà 1 triệu rưỡi thu nhập ròng, đây là phần còn lại của thu nhập sau thuế và các khoản khấu trừ khác.

Tổng thu nhập của bạn có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau như:

 • Làm việc freelancer
 • Tips
 • Kinh doanh bán hàng
 • Làm việc ngoài giờ như chạy Grab, Gojek
 • Cho thuê nhà
 • Tiền lãi, cổ tức và tiền lãi từ vốn đầu tư
 • Tiền bản quyền như viết sách, sáng tác nhạc

Thu nhập ròng và Thu nhập gộp

Thu nhập gộp là tổng thu nhập của bạn. Nó lớn hơn thu nhập ròng, là thu nhập của bạn sau khi thuế và các khoản khấu trừ khác đã được khấu trừ.

Thu nhập ròng của bạn là những gì bạn sẽ sử dụng để lập ngân sách. Đó là tiền của bạn để chi tiêu. Nếu bạn tự kinh doanh hoặc một nhà thầu độc lập, bạn được trả tổng thu nhập. Bạn sẽ cần phải tự mình dành tiền cho các khoản thuế vì không có người sử dụng lao động nào khấu trừ số tiền đó thay cho bạn. Kế toán có thể giúp bạn xác định số tiền phải trích lập và bạn có thể phải nộp thuế ước tính hàng quý.

Tổng thu nhập đã điều chỉnh

Sau khi đã thống kê tất cả các nguồn thu nhập của mình để tìm ra tổng thu nhập của mình, bạn có thể thấy các khoản chi phí và khoản khấu trừ có thể giảm nó như thế nào, giúp giảm gánh nặng thuế cho bạn. Tổng thu nhập của bạn có thể bị giảm bằng cách:

 • Một số chi phí kinh doanh nhất định như nguyên vật liệu, tiết kiệm xăng hoặc phí thuê thiết bị
 • Chi phí giáo dục
 • Lãi vay sinh viên
 • Các khoản đóng góp vào các tài khoản hưu trí nhất định
 • Các khoản phạt từ các tổ chức tài chính khi rút tiền tiết kiệm trước hạn
 • Các khoản khấu trừ cho tài khoản tiết kiệm sức khỏe

Thu nhập của bạn sau những điều chỉnh này đối với thu nhập là tổng thu nhập đã điều chỉnh của bạn, làm cơ sở cho các khoản thuế thu nhập của bạn.

Bài học chính rút ra:

 • Tổng thu nhập là số tiền bạn kiếm được trước khi trừ thuế hoặc các khoản khấu trừ khác.
 • Nó ảnh hưởng đến số tiền ai đó có thể vay để mua nhà và nó cũng được sử dụng để xác định thuế thu nhập cá nhân
 • Tổng thu nhập của bạn có thể là từ tiền lương, tiền lương theo giờ, tiền boa, làm việc tự do và nhiều nguồn khác.
 • Thu nhập ròng của bạn là thu nhập của bạn sau khi đã khấu trừ thuế và các khoản khấu trừ khác.

Stay Connected

Must Read

- Advertisement -

Related News