Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện

Giới thiệu về PTF

Công ty Tài chính Bưu điện là một tổ chức tín dụng phi ngân hàng, được thành lập và tổ chức dưới hình thức công ty TNHH Một Thành Viên với 100% vốn của NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á (SeABank). Công ty Tài chính Bưu điện được tổ chức và hoạt động theo luật của các tổ chức tín dụng, luật doanh nghiệp và các luật khác có liên quan.

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty Tài chính TNHH Một Thành Viên Bưu Điện
Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Công Ty Tài Chính Bưu Điện
Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Post And Telecommunication Finance Company Limited
Tên viết tắt bằng tiếng Anh: PTF
Vốn điều lệ: VND 1,050,000,000,000 (Một nghìn năm mươi tỷ đồng)
Địa chỉ trụ sở chính: Số 3, Đặng Thái Thân, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Phone: 024 7101 2222
Fax: 024 3944 9678
Email: ptfchannel@.ptf.com.vn
Website: https://www.ptf.com.vn

Stay Connected

Must Read

- Advertisement -

Related News