spot_img

Dòng tiền chiết khấu là gì ?

Chiết khấu dòng tiền là cái trục của nền tài chính hiện đại. Phân tích dòng tiền chiết khấu được sử dụng rộng rãi trong tài chính đầu tư, phát triển bất động sản, quản lý tài chính doanh nghiệp và định giá bằng sáng chế.

Dòng tiền chiết khấu là gì ?

Dòng tiền chiết khấu (DCF – Discounted cash flows) là một phương pháp định giá được sử dụng để ước tính giá trị của một khoản đầu tư dựa trên các dòng tiền dự kiến trong tương lai của nó.
Phân tích DCF cố gắng tìm ra giá trị của một khoản đầu tư ngày hôm nay, dựa trên những dự đoán về số tiền mà nó sẽ tạo ra trong tương lai.
DCF áp dụng cho các quyết định của các nhà đầu tư vào công ty hoặc chứng khoán, chẳng hạn như mua lại một công ty hoặc mua cổ phiếu, và đối với các chủ sở hữu và người quản lý doanh nghiệp đang tìm cách đưa ra các quyết định về ngân sách vốn hoặc chi tiêu hoạt động.

Công thức DCF dòng tiền chiết khấu

Công thức dòng tiền chiết khấu (DCF) bằng tổng dòng tiền trong mỗi thời kỳ chia cho một cộng với tỷ lệ chiết khấu ( WACC ) được tăng lên theo công suất của số kỳ.

Trong đó:

  • DCF là tổng của tất cả các dòng tiền chiết khấu trong tương lai mà khoản đầu tư dự kiến sẽ tạo ra. Đây là giá trị hợp lý mà chúng ta đang giải quyết.
  • CF là tổng dòng tiền trong một năm nhất định. CF1 là dòng tiền năm đầu tiên, CF2 là dòng tiền năm thứ hai,…
  • r là tỷ lệ chiết khấu ở dạng thập phân. Tỷ lệ chiết khấu về cơ bản là tỷ lệ lợi nhuận mục tiêu mà bạn muốn đầu tư.

Ví dụ về tính toán DCF

Bạn có tỷ lệ chiết khấu là 10% và cơ hội đầu tư sẽ tạo ra 100 đô la mỗi năm trong ba năm tiếp theo. Mục tiêu của bạn là tính toán giá trị ngày hôm nay — hay nói cách khác là “giá trị hiện tại” —của dòng tiền này. Vì tiền trong tương lai có giá trị nhỏ hơn tiền hiện nay, bạn giảm giá trị hiện tại của mỗi dòng tiền này bằng tỷ lệ chiết khấu 10%. Cụ thể, dòng tiền của năm đầu tiên trị giá 90,91 đô la ngày hôm nay, dòng tiền của năm thứ hai trị giá 82,64 đô la ngày hôm nay và dòng tiền của năm thứ ba trị giá 75,13 đô la ngày hôm nay. Cộng ba dòng tiền này, bạn kết luận rằng DCF của khoản đầu tư là $ 248,68.

Ví dụ về sử sụng công thức DCF

  • Định giá toàn bộ doanh nghiệp
  • Để định giá một dự án hoặc đầu tư trong một công ty
  • Để định giá một trái phiếu
  • Định giá cổ phiếu trong một công ty
  • Định giá một tài sản tạo thu nhập
  • Để đánh giá lợi ích của một sáng kiến tiết kiệm chi phí tại một công ty
  • Để định giá bất cứ thứ gì tạo ra (hoặc có tác động đến) dòng tiền

DCF có thể cho bạn biết điều gì ?

Mục đích của phân tích DCF là ước tính số tiền mà một nhà đầu tư sẽ nhận được từ một khoản đầu tư, được điều chỉnh theo giá trị thời gian của tiền. Do đó, phân tích DCF là phù hợp trong bất kỳ tình huống nào trong đó một người đang trả tiền trong hiện tại với kỳ vọng nhận được nhiều tiền hơn trong tương lai.
Nếu bạn trả ít hơn giá trị DCF, tỷ lệ hoàn vốn của bạn sẽ cao hơn tỷ lệ chiết khấu.
Nếu bạn trả nhiều hơn giá trị DCF, tỷ lệ lợi nhuận của bạn sẽ thấp hơn chiết khấu.

Phân tích DCF tìm ra giá trị hiện tại của các dòng tiền kỳ vọng trong tương lai bằng cách sử dụng tỷ lệ chiết khấu. Các nhà đầu tư có thể sử dụng khái niệm giá trị hiện tại của tiền để xác định liệu các dòng tiền trong tương lai của một khoản đầu tư hoặc dự án có bằng hoặc lớn hơn giá trị của khoản đầu tư ban đầu hay không. Nếu giá trị được tính toán thông qua DCF cao hơn chi phí đầu tư hiện tại, cơ hội nên được xem xét.

Để tiến hành phân tích DCF, nhà đầu tư phải ước tính về dòng tiền trong tương lai và giá trị cuối kỳ của khoản đầu tư, thiết bị hoặc tài sản khác. Nhà đầu tư cũng phải xác định tỷ lệ chiết khấu thích hợp cho mô hình DCF, tỷ lệ này sẽ thay đổi tùy thuộc vào dự án hoặc khoản đầu tư đang được xem xét, chẳng hạn như hồ sơ rủi ro của công ty hoặc nhà đầu tư và điều kiện của thị trường vốn. Nếu nhà đầu tư không thể tiếp cận các dòng tiền trong tương lai, hoặc dự án rất phức tạp, DCF sẽ không có nhiều giá trị và nên sử dụng các mô hình thay thế.

Hạn chế của DCF

Hạn chế chính của DCF là nó đòi hỏi nhiều giả định. Đối với một, một nhà đầu tư sẽ phải ước tính chính xác các dòng tiền trong tương lai từ một khoản đầu tư hoặc dự án. Các dòng tiền trong tương lai sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như nhu cầu thị trường, tình trạng của nền kinh tế, công nghệ, cạnh tranh và các mối đe dọa hoặc cơ hội không lường trước được.

Việc ước tính dòng tiền trong tương lai quá cao có thể dẫn đến việc lựa chọn một khoản đầu tư có thể không mang lại hiệu quả trong tương lai, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận. Việc ước tính dòng tiền quá thấp, điều này sẽ làm cho khoản đầu tư có vẻ tốn kém, có thể dẫn đến việc bỏ lỡ các cơ hội. Việc chọn tỷ lệ chiết khấu cho mô hình cũng là một giả định và sẽ phải được ước tính một cách chính xác để mô hình đáng giá.

Vì không ai trong chúng ta có thể nhìn thấy tương lai, dòng tiền trong tương lai mà chúng ta đặt vào phương trình chỉ là ước tính. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là chia vấn đề thành các phần nhỏ và đảm bảo rằng ước tính của chúng ta cho các phần đó là hợp lý.

DCF có giống Giá trị hiện tại ròng (NPV) không ?

Không, DCF không giống như NPV, mặc dù hai khái niệm này có liên quan chặt chẽ với nhau. Về cơ bản, NPV thêm một bước thứ tư vào quá trình tính toán DCF. Sau khi dự báo các dòng tiền dự kiến, chọn tỷ lệ chiết khấu và chiết khấu các dòng tiền đó, NPV sau đó sẽ khấu trừ chi phí trả trước của khoản đầu tư khỏi DCF của khoản đầu tư.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Stay Connected

Must Read

- Advertisement -spot_img

Related News

- Advertisement -spot_img