FYP trong Bảo hiểm là gì?

Bạn quan tâm đến sức khỏe và đang tham gia bảo hiểm nhân thọ để bảo vệ bản thân. Vậy bạn đã biết FYP là gì chưa?

FYP chính là phí bảo hiểm thực thu trong năm đầu tiên của hợp đồng bảo hiểm.

FYP là gì?

FYP là từ viết tắt của thuật ngữ tiếng Anh First Year Premium, là phí bảo hiểm nhân thọ thực thu trong năm đầu tiên mà người mua phải đóng.

Đối với loại bảo hiểm bắt buộc, sẽ được quy định rõ ràng về điều kiện, mức phí và số tiền tham gia đối với các bên thực hiện. Loại bảo hiểm mà người tham gia có quyền chọn công ty hoặc các sản phẩm tùy theo nhu cầu với quyền lợi là bảo hiểm tự nguyện. Bên cạnh đó, tại thị trường Việt Nam còn có những loại bảo hiểm về nhà nước hay thương mại. 

Ý nghĩa của FYP trong bảo hiểm

FYP đề cập tới mục phí của bảo hiểm nhân thọ. Khi đó người tham gia sẽ phải có nghĩa vụ đóng đầy đủ các khoản phí theo như quy định trong hợp đồng đối với năm đầu tiên khi tham gia bảo hiểm.

Một số thuật ngữ khác trong bảo hiểm nhân thọ

  • Giá trị hoàn lại: Số tiền khách hàng được nhận khi chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn. Khoản phí này sẽ tăng dần theo thời gian của hợp đồng. Điều kiện để giá trị dương là hợp đồng bảo hiểm phải được duy trì tối thiểu hai năm.
  • Lãi chia hằng năm: Được bên công ty bảo hiểm báo cho khách hàng theo quy định của Bộ Tài Chính. Điều kiện để có lãi là khách hàng phải đóng phí đầy đủ trên hai năm đối với hợp đồng hiệu lực từ hai năm trở lên.
  • Bên mua bảo hiểm: Cá nhân, đơn vị tổ chức tham gia hợp đồng bảo hiểm và đóng phí hằng năm theo quy định.
  • Tai nạn: Sự việc hoặc chuỗi sự việc xảy ra tác động đến cơ thể của người được bảo hiểm một cách bất ngờ. Tai nạn xuất hiện trong khi Hợp đồng bảo hiểm vẫn còn hiệu lực và đảm bảo các điều kiện trong hợp đồng.
  • Bên mua bảo hiểm dự phòng: Chịu trách nhiệm nghĩa vụ thay người mua bảo hiểm khi người mua tử vong mà người thụ hưởng vẫn còn sống. Quyền lợi của người mua bảo hiểm dự phòng cũng tương tự với người mua chính.
  • Người thụ hưởng: Người được hưởng các quyền lợi trong hợp đồng bảo hiểm do người mua bảo hiểm chỉ định.
  • Khoản giảm thu nhập đầu tư: Khoản tiền được công ty bảo hiểm ứng trước cho người thụ hưởng khi người mua chưa đóng phí hằng tháng.
  • Quyền lợi bảo hiểm bổ sung: Người mua sẽ thương lượng với công ty bảo hiểm những quyền lợi ngoài hợp đồng bảo hiểm gốc. Những quyền lợi này vẫn đảm bảo tuân theo giá trị của hợp đồng và quy định pháp luật.
  • Ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng: Ngày công ty bảo hiểm chấp nhận bằng văn bản để khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm.

Stay Connected

Must Read

- Advertisement -

Related News