spot_img

Khái niệm Rider trong bảo hiểm

Rider – Điều khoản bổ sung trong bảo hiểm. Điều khoản này nhằm bổ sung những lợi ích hoặc sửa đổi trong chính sách bảo hiểm cơ bản. 

Rider trong bảo hiểm là gì?

Điều khoản bổ sung (Rider) là một điều khoản chính sách bảo hiểm bổ sung lợi ích hoặc sửa đổi các điều khoản của chính sách bảo hiểm cơ bản.

Điều khoản bổ sung cung cấp cho các bên được bảo hiểm các tùy chọn như bảo hiểm bổ sung hoặc thậm chí chúng có thể hạn chế hoặc giới hạn phạm vi bảo hiểm.

Trong quá trình tham gia bảo hiểm, nếu bạn muốn thêm một điều khoản bổ sung, bạn phải trả một khoản phí. Hầu hết phí không cao vì chúng liên quan đến rất ít bảo lãnh.

Ví dụ về Rider

– Đối với bảo hiểm tài sản, thì có thể có các loại điều khoản bổ sung như: điều khoản về nền móng không bị phá hủy; điều khoản về phá hủy theo lệnh của cơ quan công quyền; điều khoản về tác phẩm nghệ thuật và đồ quý hiếm ; điều khoản bảo hiểm cho những thay đổi, sửa chữa hoặc xây dựng nhỏ.

– Một người tham gia bảo hiểm bị mắc bệnh nan y, điều khoản bổ sung là hưởng trợ cấp từ trước trong chính sách bảo hiểm nhân thọ. Người được bảo hiểm trong trường hợp này sẽ được trợ cấp thêm một khoản tiền mặt khi còn sống.

Đặc điểm của Rider

Điều khoản bổ sung trong bảo hiểm chính là một thành phần của hợp đồng bảo hiểm. Điều khoản bổ sung chỉ phát sinh khi có hợp đồng phát sinh Đối với các trường hợp không có hợp đồng bảo hiểm phát sinh thì không có điều khoản bổ sung phát sinh.

Điều khoản bổ sung không có tính bắt buộc trong bảo hiểm. Đặc điểm này được thể hiện khá rõ nét trong quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000, sửa đổi bổ sung năm 2010, năm 2013 như sau: “2. Ngoài những nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, hợp đồng bảo hiểm có thể có các nội dung khác do các bên thỏa thuận.”. Pháp luật đã quy định thì bên cạnh các nội dung bắt buộc phải có của hợp đồng bảo hiểm, các bên của hợp đồng “có thể” thỏa thuận về những nội dung khác. Cụm từ “có thể” này thể hiện sự không bắt buộc phải thực hiện, các chủ thể có thể thỏa thuận hoặc không.

Nội dung các điều khoản bổ sung hoàn toàn do các bên thỏa thuận. Điều khoản bổ sung là một trong những điều khoản thể hiện rõ sự tự do ý chí, được  tự do thỏa thuận trong quan hệ hợp đồng nói chung và trong quan hệ hợp đồng bảo hiểm nói riêng. Các chủ thể hoàn toàn tự quyết về số lượng điều khoản bổ sung, nội dung điều khoản bổ sung, trường hợp áp dụng,…. 

Một số loại điều khoản bổ sung trong bảo hiểm

– Nhóm điều khoản bổ sung áp dụng chung: điều khoản về thanh toán phí, điều khoản về chỉ định Công ty giám định, điều khoản về hủy hợp đồng, điều khoản về khôi phục hợp đồng, điều khoản về loại trừ chiến tranh, điều khoản về loại trừ vũ khí hạt nhân, điều khoản về tạm ứng bồi thường, điều khoản về thời hạn thông báo tổn thất;……

– Nhóm điều khoản bổ sung mở rộng chi phí được bảo hiểm: Điều khoản về chi phí dọn dẹp hiện trường (Bảo hiểm tài sản), điều khoản về chi phí chuẩn bị hồ sơ bồi thường (Bảo hiểm tài sản), điều khoản về chi phí bảo vệ tạm thời (Bảo hiểm tài sản), điều khoản về chi phí chuyển phát nhanh (Bảo hiểm tài sản), điều khoản về chi phí trị liệu bằng đông y (Bảo hiểm con người), điều khoản về chi phí thuê xe trong thời gian sửa chữa (Bảo hiểm xe cơ giới), điều khoản về chi phí đóng gói lại (bảo hiểm hàng hóa);…

– Nhóm điều khoản bổ sung mở rộng đối tượng được bảo hiểm: Điều khoản mở rộng bảo hiểm cho kính (Bảo hiểm tài sản),  điều khoản mở rộng bảo hiểm cho tiền (Bảo hiểm tài sản), điều khoản mở rộng bảo hiểm cho tài sản ngoài trời (Bảo hiểm tài sản), điều khoản mở rộng bảo hiểm cho tài sản nhân viên và khách (Bảo hiểm tài sản), điều khoản mở rộng bảo hiểm cho tài sản thuê (Bảo hiểm tài sản), điều khoản mở rộng bảo hiểm cho thiết bị gắn thêm (Bảo hiểm xe cơ giới), điều khoản bảo hiểm cho người bị bệnh có sẵn/ bệnh đặc biệt/người > 65 tuổi (Bảo hiểm con người),…

– Nhóm điều khoản bổ sung mở rộng rủi ro được bảo hiểm:  Điều khoản mở rộng rủi ro rò rỉ/ tràn nước (Bảo hiểm tài sản), điều khoản mở rộng rủi ro MB/ Boiler/ EEI (Bảo hiểm tài sản), điều khoản mở rộng Fidelity/ Theft (Bảo hiểm tài sản), điều khoản về thiệt hại do khói (Bảo hiểm tài sản), điều khoản về thủy kích (Bảo hiểm xe cơ giới), điều khoản về mất cắp bộ phận (Bảo hiểm xe cơ giới), điều khoản về ngộ độc thức ăn, khí độc (Bảo hiểm con người), điều khoản mở rộng bệnh nghề nghiệp (Bảo hiểm con người), điều khoản rủi ro bốc dỡ hai đầu (Bảo hiểm hàng hóa); …

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Stay Connected

Must Read

- Advertisement -spot_img

Related News

- Advertisement -spot_img